cleansynto
usvo
professional_line_grey

Systemy oczyszczania spalin w silnikach o zapłonie samoczynnym EGR, DPF, SCR, NOX Trap

Cena regularna
650 zł
Cena Ravenol
325 zł
Organizator
Ravenol
Kontakt
605 404 801

systemy oczyszczania spalin

Na tym szkoleniu:

 • poznasz zagadnienia związane z układami ograniczającymi emisję szkodliwych składników spalin, od podstawowych układów filtrów cząstek stałych DPF czy FAP, po nowoczesne dodatkowe układy odpowiedzialne za obróbkę spalin, np. SCR
 • poznasz ideę rozwiązań obniżających emisję spalin, co pozwoli na szybkie diagnozowanie usterek skutkujących wielokrotnie uciążliwymi problemami eksploatacyjnymi i serwisowymi
 • poznasz nowoczesne, nisko i wysokociśnieniowe układy recyrkulacji spalin oraz układy z filtrem cząstek stałych wraz z dodatkowymi i nowoczesnymi rozszerzeniami
 • zdobędziesz wiedzę na temat systemów selektywnej redukcji katalitycznej SCR wykorzystującej układ wtrysku płynu AD Blue do układu wydechowego
 • poznasz budowę i zasadę działania katalizatorów tlenków azotu NOx dla pojazdów spełniających normę emisji spalin od EURO 6
 • dowiesz się jak radzić sobie z trudnymi przypadkami związanymi z problematyką obróbki spalin w samochodach z najbardziej rygorystyczną normą czystości spalin

Wymagania:

 • to szkolenie nie ma żadnych specjalnych wymagań

Plan szkolenia:

 1. Wprowadzenie
 2. Skład spalin silnikowych
  1. Tlenek węgla CO
  2. Węglowodory HC
  3. Tlenki azotu NOx
  4. Związki siarki SOx, H2S
  5. Sadza i cząstki stałe PM
 3. Proces spalania w silniku wysokoprężnym
  1. Napełnianie cylindra
  2. Wyznaczanie masy powietrza
  3. Wyznaczanie ilości paliwa
  4. Sposoby poprawy procesu spalania
 4. Recyrkulacja spalin
  1. Recyrkulacja niskociśnieniowa
  2. Recyrkulacja wysokociśnieniowa
 5. Filtry cząstek stałych
  1. Filtry ceramiczne
  2. Filtry metalowe
  3. Eksploatacja filtra cząstek stałych
  4. Regeneracja w warunkach serwisowych
  5. Układy wspierane dodatkami do paliwa
 6. Układy pozasilnikowe zmniejszające emisję NOx
  1. Katalizatory zasobnikowe NOx
  2. Katalizator SCR

Treści dobierane są do indywidualnych potrzeb uczestników grupy szkoleniowej.

Temat, treść, zakres, poszczególne części szkolenia oraz jego forma chronione są prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83).

Zarezerwuj szkolenie

RAVENOL® Professionals

Nie masz jeszcze konta?