RAVENOL TEERETFERNER do usuwania smoły

Z łatwością usuwa ślady smoły, plamy ropy, żywicy z części lakierowanych, plastikowych i chromowanych.

Więcej szczegółów

Gdzie kupić? Dobierz olej

Więcej informacji

Opis produktu:

RAVENOL Teerentferner - z łatwością usuwa ślady smoły, plamy ropy, żywicy z części lakierowanych, plastikowych i chromowanych.

 

Wskazówki dotyczące zastosowania:

Instrukcja obsługi: spryskać zabrudzenia, oczyścić spryskany obszar miękką , chłonną ściereczką. Należy zachować ostrożność przy czyszczeniu zabrudzeń z nowego lakieru.

 

Właściwości:

Zawiera ponad 30% węglowodorów alifatycznych.

 

Działanie szkodliwe dla zdrowia: Może uszkodzić płuca po połknięciu. Trzymać z dala od dzieci. Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz. Nie wdychać gazu, oparów, aerozolu. Unikać kontaktu ze skórą. Nie stosować na szeroka skalę w pomieszczeniach mieszkalnych. W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i okazać opakowanie lub etykietę.

 

Uwagi:

Wszystkie podane dane są wartościami przybliżonymi i podlegają wahaniom przyjętym w handlu. Wszystkie dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i naszego rozwoju. Zastrzega się zmiany. Wszystkie odniesienia do normy DIN służą tylko opisaniu wyrobu i nie stanowią gwarancji. W przypadkach problematycznych żądać porady technicznej.