cleansynto
usvo
professional_line_grey

RAVENOL Ultra Fuel Economy UFE SAE 0W‑8 USVO®

PojemnośćIndex
1L1111155-001-01-999
4L1111155-004-01-999
5L1111155-005-01-999
10L1111155-010-01-999
20L1111155-020-01-999
20L Bag in Box1111155-B20-01-888
60L1111155-060-01-999
208L1111155-208-01-999
Kategoria
Lepkość
Klasy jakości​
Aprobaty
Opis produktu:
RAVENOL Ultra Fuel Economy UFE SAE 0W-8 to oparty na PAO (polialfaolefinach), w pełni syntetyczny olej silnikowy o niskim współczynniku tarcia w sprawdzonych technologiach USVO® i CleanSynto®, przeznaczony do silników benzynowych samochodów osobowych z i bez turbodoładowania oraz z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Dzięki technologii USVO® osiągamy wyjątkowo wysoką stabilność lepkościową i unikamy wad polimerowych polepszaczy lepkości, jednocześnie korzystając z ich zalet. Poprawia to ochronę silnika, osiągi, czystość silnika i okresy między wymianami oleju. Technologia USVO® sprawia, że produkt nie ma strat ścinania podczas całego okresu między wymianami i jest wyjątkowo stabilny na utlenianie. Ta unikalna technologia pomaga w szybszym smarowaniu, dzięki czemu minimalizuje tarcie, utrzymując silnik w czystości i pełnej wydajności. RAVENOL Ultra Fuel Economy UFE SAE 0W-8 został sformułowany z trójjądrowym molibdenem i OFM (organiczne modyfikatory tarcia), w celu osiągnięcia minimalnego tarcia, zużycia mechanicznego i zużycia paliwa z doskonałą charakterystyką zimnego startu. Jest szczególnie polecany do pojazdów hybrydowych. Dzięki nowej formulacji zapewnia bezpieczną warstwę smarną nawet w bardzo wysokich temperaturach pracy. Chroni przed korozją i utratą oleju w wyniku utleniania lub koksowania. Doskonałe zachowanie podczas rozruchu na zimno zapewnia optymalne bezpieczeństwo smarowania w fazie zimnej fazie pracy. Dzięki znacznemu zmniejszeniu zużycia paliwa, RAVENOL Ultra Fuel Economy UFE SAE 0W-8 pomaga chronić środowisko naturalne poprzez redukcję emisji. Minimalizuje tarcie, zużycie mechaniczne i zużycie paliwa przy zachowaniu doskonałej charakterystyki zimnego startu. Wydłużone okresy wymiany oleju zgodnie z zaleceniami producenta.
 
Wskazówki dotyczące zastosowania:
Jest odpowiedni jako wysokowydajny olej silnikowy o niskiej lepkości do wymagających silników, szczególnie do nowych pojazdów z regionu azjatyckiego, takich jak Toyota, Honda czy Nissan. Zalecany jest do nowoczesnych silników benzynowych samochodów osobowych, w tym modeli z doładowaniem oraz do silników z wtryskiem bezpośrednim i pojazdów hybrydowych w każdych warunkach pracy, jeśli producent silnika zaleca stosowanie oleju o ultraniskiej lepkości w klasie lepkości SAE 0W-8.
 
Właściwości:
 • Oszczędność paliwa przy pracy z częściowym i pełnym obciążeniem.
 • Doskonała ochrona przed zużyciem.
 • Wysoka stabilność ścinania.
 • Dobre właściwości detergencyjne i dyspergujące.
 • Doskonałe właściwości zimnego rozruchu, nawet w niskich temperaturach poniżej -35°C.
 • Niezawodny film smarny, nawet w wysokich temperaturach pracy.
 • Niska lotność, co skutkuje niskim zużyciem oleju.
 • Brak osadów olejowych w komorach spalania, w strefie pierścieni tłokowych i na zaworach.
 • Kompatybilny z materiałami uszczelniającymi.
 • Wydłużone okresy między wymianami oleju chronią zasoby naturalne.
 • Może być stosowany w silnikach samochodów wyposażonych w katalizator.
 • Idealny do pojazdów hybrydowych.
 
Klasyfikacja jakościowa / Aprobaty / Specyfikacje / Nr OEM:
Klasa jakości:
 • JASO GLV-1
Aprobaty:
 • JASO GLV-1 (P049RAV001)
 
Parametry techniczne:
Właściwości   Jednostka Dane Badanie zgodnie z
Kolor żółtobrązowy
Gęstość przy 20 oC kg/m3 840 EN ISO 12185
Lepkość przy 40 oC mm2/s 26,36 DIN 51 562-1
przy 100 oC mm2/s 5,5 DIN 51 562-1
Wskaźnik lepkości VI 152 DIN ISO 2909
Lepkość dynamiczna (HTHS) przy 150 oC mPa*s 1,89 ASTM D5481
Lepkość strukturalna CCS przy -35 oC mPa*s 2740 ASTM D5293
Pompowalność niskotemperaturowa MRV przy -40 oC mPa*s 5300 ASTM D4684
Temperatura zapłonu (COC) oC 226 DIN ISO 2592
Temperatura płynięcia oC -72 DIN ISO 3016
TBN (całkowita liczba zasadowa) mg KOH/g 9,5 ASTM D2896
Test Noack (odparowalność) % M/M 10,4 ASTM D5800
Zawartość popiołów %masy 1,0 DIN 51575
 
Uwagi:
Wszystkie podane dane są wartościami przybliżonymi i podlegają wahaniom przyjętym w handlu. Wszystkie dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i naszego rozwoju. Zastrzega się zmiany. Wszystkie odniesienia do normy DIN służą tylko opisaniu wyrobu i nie stanowią gwarancji. W przypadkach problematycznych żądać porady technicznej.
 

RAVENOL® Professionals

Nie masz jeszcze konta?