cleansynto
usvo
professional_line_grey

RAVENOL MARINE Gear Lube

PojemnośćIndex
1L1233100-001-01-999
4L1233100-004-01-999
10L1233100-010-01-999
20L Bag in Box1233100-B20-01-888
20L1233100-020-01-999
60L1233100-060-01-999
208L1233100-208-01-999
1000L1233100-700-01-999
Kategoria
Klasy jakości​
Specyfikacje, , ,

Opis produktu:

RAVENOL MARINE Gear Lube zawiera wysokiej jakości oleje bazowe ze zrównoważoną kombinacją dodatków. Zapewnia wysoką wytrzymałość na obciążenia, skuteczną ochronę przed zużywaniem się elementów oraz bardzo dobrą odporność na utlenianie. Korzystny wskaźnik lepkości, niskie temperatury krzepnięcia oleju a w szczególności redukcja pienienia pozwalają na stosowanie produktu w różnych warunkach pracy.
 

Wskazówki dotyczące zastosowania:

Uniwersalny olej przekładniowy przeznaczony do smarowania, gdy zalecane są oleje przekładniowe w klasie GL-5.
 

Właściwości:

 • Wysoka odporność na utlenianie.
 • Film smarny odporny na działanie ciśnienia i temperatury.
 • Bardzo dobre zachowanie lepkości w funkcji temperatury.
 • Działanie zapobiegające zużywaniu się elementów.
 • Dobre właściwości separacyjne (powietrze), redukcja pienienia.
 • Neutralne zachowanie w stosunku do metali i materiałów uszczelniających.
 

Klasyfikacja jakościowa / Aprobaty / Specyfikacje / Nr OEM:

Klasa jakości:
 • API GL-5
Specyfikacje:
 • OMC
 • Volvo Penta
 • Mercruiser
 • Yanmar
 

Parametry techniczne:

Właściwości Jednostka Dane Badanie wg
Kolor niebieski
Gęstość przy 20°C kg/m³ 882 EN ISO 12185
Lepkość przy 100°C mm²/s 14,3 DIN 51562-1
przy 40°C mm²/s 130,3 DIN 51562-1
Lepkość Brookfielda przy -26°C mPa*s 50.000 ASTM D2983
Indeks lepkości VI mm²/s 108 DIN ISO 2909
Temperatura płynięcia (pourpoint) °C -33 DIN ISO 3016
Temperatura zapłonu (COC) °C 244 DIN ISO 2592
Korozja miedzi przy 121°C °C 1b ASTM D130
 

Uwagi:

Wszystkie podane dane są wartościami przybliżonymi i podlegają wahaniom przyjętym w handlu. Wszystkie dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i naszego rozwoju. Zastrzega się zmiany. Wszystkie odniesienia do normy DIN służą tylko opisaniu wyrobu i nie stanowią gwarancji. W przypadkach problematycznych żądać porady technicznej.