cleansynto
usvo
professional_line_grey

RAVENOL MARINE 830 SAE 30 TBN8

PojemnośćIndex
1L1163001-001-01-999
4L1163001-004-01-999
10L1163001-010-01-999
20L1163001-020-01-999
60L1163001-060-01-999
208L1163001-208-01-999
1000L1163001-700-01-999
Kategoria
Klasy jakości​,
Specyfikacje,

Opis produktu:

RAVENOL MARINE 830 SAE 30 TBN8 to mineralny olej do silników Diesla dla jednostek pływających. Jest produkowany ze specjalnym dodatkiem na zapotrzebowanie na olej do żeglugi do stosowania w wodzikowych silnikach wysokoprężnych i silnikach do żeglugi przybrzeżnej i żeglugi śródlądowej.
 

Wskazówki dotyczące zastosowania:

RAVENOL MARINE 830 SAE 30 TBN8 stosowany jest jako olej smarny w wolnoobrotowych wodzikowych silnikach wysokoprężnych oraz jako olej silnikowy w lekko obciążonych silnikach żeglugi żeglugowej i śródlądowej.
 

Właściwości:

 • bardzo dobra odporność na utlenianie,
 • stabilny wskaźnik lepkości,
 • dobra siła neutralizująca połączeń kwasowych powstających podczas spalania oleju napędowego,
 • dobra siła czyszczenia,
 • dobra ochrona przed korozją,
 • dobre zapobieganie pienieniu,
 • niski pourpoint,
 • dobre zachowanie w zakresie separacji wody.
 

Klasyfikacja jakościowa / Aprobaty / Specyfikacje / Nr OEM:

Klasa jakości:
 • API CC
 • SAE 30
Aprobaty/specyfikacje:
 • DEF 2101D
 • MIL-L-2104 A
 

Parametry techniczne:

Właściwości   Jednostka Dane Badanie zgodnie z
Kolor brązowy
Gęstość przy 20 oC kg/m3 883 EN ISO 12185
Lepkość przy 40 oC mm2/s 102 DIN 51 562-1
przy 100 oC mm2/s 11,45 DIN 51 562-1
Wskaźnik lepkości VI 99 DIN ISO 2909
Temperatura zapłonu (COC) oC 264 DIN ISO 2592
Temperatura płynięcia oC -21 DIN ISO 3016
TBN mg KOH/g 8,5 ASTM D2896
Popiół siarczanowy %wt. 1,15 DIN 51575
 

Uwagi:

Wszystkie podane dane są wartościami przybliżonymi i podlegają wahaniom przyjętym w handlu. Wszystkie dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i naszego rozwoju. Zastrzega się zmiany. Wszystkie odniesienia do normy DIN służą tylko opisaniu wyrobu i nie stanowią gwarancji. W przypadkach problematycznych żądać porady technicznej.