RAVENOL HJC - Protect FL22 Concentrate

Specyfikacje: Mazda FL22 Coolant, Mazda 000077508E20, C122CL005A4X, C100CL005A4X; Ford WSSM97B55 (Motorcraft Specialty Green Engine Coolant), Ford VC-10-A2; 08CLAG010S0 Honda E Coolant; Hyundai Long Life Coolant, Hyundai 07100-00200, 07100-00400

Więcej szczegółów

Gdzie kupić? Dobierz olej

Więcej informacji

Opis produktu:

RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Concentrate jest koncentratem płynu do chłodnic o wydłużonym działaniu, opartym na glikolu etylenowym, bez zawartości amin i krzemianów, opracowanym z udziałem inhibitorów o potwierdzonym działaniu. Chroni układ chłodzenia przed korozją i zamarzaniem, a latem przed przegrzaniem. O jakości płynu do chłodnic nie decyduje już tylko odporność na zamarzanie (która w przypadku produktu na bazie glikolu etylenowego występuje automatycznie), lecz jego działanie antykorozyjne, dlatego producenci samochodów poddają płyny do chłodnic długotrwałym testom na korozję i kawitację.

 

Wskazówki dotyczące zastosowania:

Instrukcja użytkowania: Wyczyścić układ chłodzenia, sprawdzić szczelność, przepłukać, wymieszać koncentrat ze świeżą wodą (zgodnie z tabelą mieszalności) i wlać do układu. Po rozgrzaniu silnika i ustawieniu ogrzewania na maksimum dolać brakującą ilość płynu. Przestrzegać zaleceń producenta. Tabela mieszalności:

Ochrona przed mrozem do:

Zawartość płynu:

Zawartość wody:

-12oC

25%

75%

-20oC

35%

65%

-37oC

50%

50%

 

Właściwości:

·  doskonały do silników ze stopów metali lekkich

·  posiada wysoką rezerwę alkaliczną

·  zawiera wysokiej jakości dodatki antykorozyjne dla optymalnej ochrony

·  gwarantuje tolerancję z elastomerami stosowanymi w samochodowych układach chłodzenia

 

Klasyfikacja jakościowa / Aprobaty / Specyfikacje:

Specyfikacje: Mazda FL22 Coolant, Mazda 000077508E20, C122CL005A4X, C100CL005A4X; Ford WSSM97B55 (Motorcraft Specialty Green Engine Coolant), Ford VC-10-A2; 08CLAG010S0 Honda E Coolant; Hyundai Long Life Coolant, Hyundai 07100-00200, 07100-00400, 00232-19010;, Nissan Anti-freeze Coolant (L250); Nissan KE90299934, KE90299944; Subaru Coolant 16218; Suzuki Longlife Coolant.

 

Parametry  techniczne:

Właściwości

 

Jednostka

Dane

Badanie zgodnie z

Kolor

 

 

zielony

 

Gęstość

przy 20 oC

kg/m3

1132

EN ISO 12185

Temperatura zapłonu  (COC)

 

oC

>100

DIN 51 758

Temperatura wrzenia

 

oC

>150

ASTM D 1120

Wartość pH (50%, 20oC)

 

 

7,0-8,5

ASTM D 1287

Rezerwa alkaliczna

 

ml 0,1 n HCL

min. 15

ASTM D 1121

Zawartość wody

 

% masy

<5

ASTM D 1123

Temperatura zamarzania

50% roztwór

oC

-37

ASTM D 1177

 

Uwagi:

Wszystkie podane dane są wartościami przybliżonymi i podlegają wahaniom przyjętym w handlu. Wszystkie dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i naszego rozwoju. Zastrzega się zmiany. Wszystkie odniesienia do normy DIN służą tylko opisaniu wyrobu i nie stanowią gwarancji. W przypadkach problematycznych żądać porady technicznej.