RAVENOL ATF Fluid Type F

Specyfikacje: FORD Type M2C-33F/G, Motorcraft XT-1-QF, VOLVO 97330

Więcej szczegółów

Gdzie kupić? Dobierz olej

Więcej informacji


Opis produktu:

RAVENOL ATF Fluid Type F jest uniwersalnym olejem ATF (Automatic Transmission Fluid), opracowanym na bazie rafinowanych olejów podstawowych ze specjalnymi dodatkami i inhibitorami zapewniającymi niezawodną pracę, do zastosowania w automatycznych skrzyniach biegów, konwerterach, układach wspomagania i innych systemach hydrostatycznych i hydrodynamicznych zgodnie z zaleceniami producenta


Wskazówki dotyczące zastosowania:

Nadaje się do stosowania jako specjalny olej przekładniowy do Ford, Borg Wagner i Volvo. Kompatybilny i mieszalny z innymi olejami ATF.Właściwości:

·   uniwersalne zastosowanie, co minimalizuje niebezpieczeństwo pomyłki przy wymianie oleju ułatwiając tym samym przechowywanie

·   bardzo dobre właściwości smarne również w niskich temperaturach zimą

·   stabilny film smarny w warunkach ekstremalnego obciążenia podczas gorącego lata, co skutkuje stosunkowo niskim zużyciem przez cały okres używania

·   bardzo dobry stosunek temperatura-lepkość

·   wysoka odporność na obciążenia termiczne

·   kompatybilny i mieszalny z innymi olejami ATF

·   brak piany również w przypadku pracy pod największymi obciążeniami

·   niezawodna ochrona przed zużyciem, tworzeniem osadu, sklejaniem i korozją

·   Test FZG: przed i po ścinaniu osiągnięto 12 stopień obciążenia niszczącegoKlasyfikacja jakościowa/Aprobaty/Specyfikacje:

Specyfiakcacje:

FORD Type M2C-33F/G, Motorcraft XT-1-QF, VOLVO 97330Parametry  techniczne:

Właściwości

 

Jednostka

Dane

Badanie zgodnie z

Kolor

 

 

czerwony

 

Gęstość

przy 15 oC

kg/m³

848

EN ISO 12185

Lepkość

przy 40 oC

mm2/s

34,3

DIN 51 562

                                           

przy 100 oC

mm2/s

7,3

DIN 51 562

Index lepkości VI

 

 

185

DIN ISO 2909

Temperatura zapłonu  (COC)

 

oC

210

DIN ISO 2592

Temperatura płynięcia

 

oC

-45

DIN ISO 3016Uwagi:

Wszystkie podane dane są wartościami przybliżonymi i podlegają wahaniom przyjętym w handlu. Wszystkie dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i naszego rozwoju. Zastrzega się zmiany. Wszystkie odniesienia do normy DIN służą tylko opisaniu wyrobu i nie stanowią gwarancji. W przypadkach problematycznych żądać porady technicznej.