RAVENOL ATF T-ULV Fluid

Specyfikacje:

ATF AW-2, BMW 83222413477 (8-Speed AT BMW GA8G45AW), BMW ATF 7, PSA 16 350 560 80 (8-Speed AT PSA AMN8/ATN8/AXN8), VOLVO 31492172 (8-Speed AT AWF8G45), VOLVO 31492173 (8-Speed AT AWF8G55), VW G 053 001 A2 (8-Speed AT VW 09S (AQ300-8F)

Więcej szczegółów

Gdzie kupić? Dobierz olej

Więcej informacji

Opis produktu:

RAVENOL ATF T-ULV Fluid to w pełni syntetyczny olej przekładniowy ATF (Automatic Transmission Fluid) opracowany na bazie wysokiej jakości polialfaolefin (PAO) i estrów ze specjalnymi dodatkami i inhibitorami, które zapewniają doskonałe działanie automatycznej skrzyni biegów. Przeznaczony do najnowszej generacji automatycznych skrzyń biegów Aisin Warner. Gwarantuje on wysoką ochronę przed zużyciem w każdych warunkach pracy. RAVENOL ATF T-ULV Fluid jest koloru czerwonego. Zmniejszenie straty momentu obrotowego w automatycznych skrzyniach biegów (AT) jest kluczowym czynnikiem wpływającym na redukcję zużycia paliwa. Obiecujące podejście stanowi zmniejszenie lepkości oleju do automatycznych skrzyń biegów (ATF) w celu zminimalizowania strat energii generowanych przez środek smarny. RAVENOL opracował olej przekładniowy ATF o bardzo niskiej lepkości, zwany „T-ULV”, który charakteryzuje się o około 50% niższą lepkością kinematyczną w 40°C w porównaniu z tradycyjnymi olejami ATF o niskiej lepkości. Ogólnie przyjmuje się, że jeżeli lepkość oleju przekładniowego ATF jest zbyt niska, może to mieć negatywny wpływ na trwałość zmęczeniową komponentów, takich jak koła zębate i łożyska, i ewentualnie prowadzić do zwiększonego ich zużycia lub zatarcia. RAVENOL ATF T-ULV Fluid został opracowany w celu rozwiązania tych problemów poprzez zastosowanie dwóch kluczowych technologii. Pierwsza z nich to zastosowanie wysokowydajnych PAO (polialfaolefin) o niskim współczynniku trakcji, co przekłada się na niską lepkość w warunkach wysokiego obciążenia. Zmniejsza to siły ścinające pomiędzy współpracującymi powierzchniami w warunkach smarowania elastohydrodynamicznego (EHL), co przyczynia się do poprawy trwałości zmęczeniowej łożysk i innych elementów. Druga zaś to estrowy olej bazowy o wysokiej polaryzacji. Stwierdzono, że ilość użytego estrowego oleju bazowego ma istotny wpływ na trwałość zmęczeniową. Uważa się, że adsorpcja estrów na powierzchniach metalowych poprawia smarność w ciężkich warunkach. Przeprowadzono testy wytrzymałościowe w szerokim zakresie warunków pracy, z wykorzystaniem elementów skrzyń biegów i łożysk oraz na kompletnych skrzyniach biegów i potwierdzono, że olej RAVENOL ATF T-ULV Fluid przewyższa w eksploatacji oleje przekładniowe ATF o niskiej lepkości pomimo tego iż sam ma lepkość jeszcze niższą.  Ponadto, RAVENOL ATF T-ULV Fluid zmniejsza o około 12% straty momentu obrotowego w skrzyni biegów w porównaniu z innymi olejami przekładniowymi ATF o niskiej lepkości.

 

Wskazówki dotyczące zastosowania:

RAVENOL ATF T-ULV Fluid to olej przekładniowy ATF o bardzo niskiej lepkości do nowoczesnych automatycznych 8-biegowych skrzyń biegów firmy Aisin Warner. Jest odpowiedni do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów BMW, Peugeot/Citroen, VW i Volvo. Należy zwrócić uwagę na oryginalny numer części producenta!

 

Właściwości:

  •         Bardzo dobre smarowanie również w niskich temperaturach w zimie
  •         Wysoki, stabilny indeks lepkości
  •         Bardzo dobrą stabilność oksydacyjną
  •         Doskonałą ochronę przed zużyciem, korozją i pienieniem
  •         Doskonałą stałą tarcia
  •         Wysoką stabilność termiczną i oksydacyjną
  •         Doskonałą wydajność chłodzenia

 

Klasyfikacja jakościowa / Aprobaty / Specyfikacje / Nr. OEM:

Specyfikacje:

ATF AW-2, BMW 83222413477 (8-Speed AT BMW GA8G45AW), BMW ATF 7, PSA 16 350 560 80 (8-Speed AT PSA AMN8/ATN8/AXN8), VOLVO 31492172 (8-Speed AT AWF8G45), VOLVO 31492173 (8-Speed AT AWF8G55), VW G 053 001 A2 (8-Speed AT VW 09S (AQ300-8F)

 

Parametry  techniczne:

Właściwości

 

Jednostka

Dane

Badanie zgodnie z

Kolor

 

 

czerwony

 

Gęstość

przy 20 oC

kg/m3

819,3

EN ISO 12185

Lepkość

przy 40 oC

mm2/s

12

DIN 51 562-1

              

przy 100 oC

mm2/s

3,3

DIN 51 562-1

Wskaźnik lepkości VI

 

 

151

DIN ISO 2909

Pomiar lepkości metodą Brookfielda

przy -40 oC

mPa*s

1090

ASTM D2983

 

przy -50 oC

mPa*s

5800

ASTM D2983

 

przy -55 oC

mPa*s

7000

ASTM D2983

Temperatura zapłonu (COC)

 

oC

164

DIN ISO 2592

Temperatura płynięcia

 

oC

-78

DIN ISO 3016

Badanie na aparacie czterokulowym VKA (Zużycie)

 

mm

0,6

DIN 51350-3

Badanie na aparacie czterokulowym VKA (Wysokie naciski)

 

N

<2000

DIN 51350-3

Odporność na pienienie

 

ml/ml

 

 

Sekwencja I

przy 24°C

ml/ml

10/0

ASTM D892

Sekwencja II

przy 93,5°C

ml/ml

0/0

ASTM D892

Sekwencja III

od 24°C do 93,5°C

ml/ml

10/0

ASTM D892

Korozja miedzi

przy 150°C

 

1a

ASTM D130

 

Uwagi:

Wszystkie podane dane są wartościami przybliżonymi i podlegają wahaniom przyjętym w handlu. Wszystkie dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i naszego rozwoju. Zastrzega się zmiany. Wszystkie odniesienia do normy DIN służą tylko opisaniu wyrobu i nie stanowią gwarancji. W przypadkach problematycznych żądać porady technicznej.