Znak jakości EELQMS na naszych etykietach

Czerwona kropla oleju to symbol / logo nowego programu ATIELa dotyczącego zarządzania jakością o nazwie EELQMS (European Engine Lubricant Quality Management System). Program ten został wprowadzony na początku 2018 roku. Logo EELQMS na etykietach olejów, informuje, że producent produktu podpisał z ATIEL deklarację zgodności Letter of Conformance (LoC) i działa zgodnie z zasadami i wytycznymi dotyczącymi jakości określonymi w tym dokumencie. Pośród innych postanowień, LoC określa specyfikacje ACEA (European Oil Sequences) i wymagania z nimi związane jako standardy dla olejów silnikowych. Zgodność z tymi wymaganiami jest kontrolowana i zapewniana za pomocą regularnych tajnych testów, podczas których próbki produktów produkowane przez sygnatariuszy LoC są kupowane na otwartym rynku i poddane analizie laboratoryjnej. Wielu producentów silników będzie od teraz aprobować tylko oleje produkowane przez sygnatariuszy LoC (np. Scania i Volvo Trucks).

ATIEL – Stowarzyszenie Europejskich Producentów Olejów Smarnych, które reprezentuje ich interesy w negocjacjach z producentami silników.

SAIL – firma usługowa, która rejestruje firmy biorące udział w LoC w imieniu ATIEL.

ACEA – Association des Constructeurs Europeens d’Automobiles (stowarzyszenie europejskich producentów samochodów). Członkowie obejmują kluczowych europejskich producentów takich jak Daimler, VW, BMW, PSA itp.

EELQMS – europejski system zarządzania jakością środków smarnych, program określający minimalne standardy dla olejów silnikowych.