Właściwości czyszczące olejów

Właściwości czyszczące olejów

Dlaczego zdarza się, że krótko po zalaniu oleju Ravenol silnik, skrzynia czy inny podzespół zaczyna pracować gorzej, a po kolejnej wymianie oleju wszystko wraca do normy?

Stosunkowo miarodajną wskazówką świadczącą o jakości zastosowanego oleju jest ocena czystości podzespołu. Wynika to z faktu, że każde niedociągnięcie w budowie oleju uwidoczni się w postaci nadmiernej ilości osadów, takich jak laki, szlam czy nagary. Oleje Ravenol mają za zadanie utrzymanie zalanych nimi podzespołów w czystości i doskonałej kondycji w ciągu całego okresu użytkowania, oczywiście z zachowaniem wymian oleju w odpowiednich interwałach. Oleje Ravenol są komponowane z doskonale do siebie dopasowanych, bardzo wysokiej jakości komponentów. Doskonała ochrona oraz trwałość, związana ze zdolnością do utrzymania wymaganych parametrów w trakcie eksploatacji pojazdu, to znak firmowy produktów Ravenol.

Warto uświadomić sobie, że zarówno oleje premium jak i te spełniające tylko minimalne wymagania jakości zaraz po zalaniu do sprawnego podzespołu mogą pracować tak samo dobrze poprawiając kulturę pracy. Właściwie dobrany olej spełniający nawet tylko minimalne wymagania po wymianie nie może spowodować pogorszenia pracy podzespołu, oczywiście jeśli ten jest sprawny. Istotne jest to, że z upływem czasu gorszy olej coraz szybciej traci swoje właściwości, także te myjąco- dyspergujące, co skutkuje osadzaniem się zanieczyszczeń powodujących przyspieszone zużycie.

W skrajnych przypadkach, zazwyczaj gdy między innymi mocno przekroczono interwał wymiany oleju, zanieczyszczeń może być tak dużo, że spowodują one szybkie pogorszenie właściwości świeżego oleju, aż do zmiany jego parametrów poza dopuszczalny zakres. Przy skrajnym zanieczyszczeniu podzespołu mogą odrywać się całe skupiska (konglomeraty) osadów i na przykład blokować kanały olejowe, co może spowodować jeszcze większe problemy z prawidłowym działaniem podzespołu.

Gdy po zalaniu świeżego oleju podzespół zaczyna nieprawidłowo pracować, może właśnie występować problem z jego czystością. Wtedy nawet przy niewielkim przebiegu trzeba sprawdzić organoleptycznie stan zalanego oleju. Jeśli olej śmierdzi spalenizną, jest gęstszy i często czarny jak smoła tj. brudniejszy niż poprzedni olej zlany po znacznie większym przebiegu, niezbędna jest kolejna wymiana oleju aby usunąć zanieczyszczenia. Usuwa się je wraz z olejem, który rozpuścił je w sobie i umożliwił tym samym wydostanie ich z podzespołu. Taki teoretycznie „świeży” olej ze zużytymi już na samym początku dodatkami i tak nie jest w stanie utrzymać poprawnych właściwości w pełnym interwale wymiany.

W związku z powyższym nasze oleje padają czasem ofiarą robienia porządków. Dosłownie mówiąc czyszczą i sprzątają ze złogów i osadów zaniedbane podzespoły, do których zostały zalane po raz pierwszy. Szczególnie jeśli nie przestrzegano w nich interwałów wymian, nie skracano tych interwałów pomimo użytkowania w trudnych warunkach lub stosowano oleje źle dobrane, czy też ma w nich miejsce wada konstrukcyjna czy materiałowa elementów samego podzespołu.

Bywa, że nawet przy regularnych wymianach podzespoły okazują się zanieczyszczone przez stosowane wcześniej oleje niskiej jakości a nawet produkty oryginalne. Wynika to z tego, że oleje OE/OEM tak jak i wszystkie inne części są projektowane oszczędnie tj. tak aby utrzymać auto w pełnej sprawności w okresie gwarancyjnym; potem auto może, a zdaniem producentów nawet powinno, zacząć się psuć i przynieść dochód z części i serwisu, a w konsekwencji zostać wymienione na nowe. Interwały wymian olejów także są dopasowane pod taki okres eksploatacji, więc skracanie ich wydaje się jak najbardziej uzasadnione.

Aby w miarę możliwości uniknąć takich niespodzianek w przypadku gdy nie znamy stanu podzespołu sugerujemy, aby przed pierwszym zalaniem oleju RAVENOL, (jeśli to możliwe i dozwolone przez producenta podzespołu) wykonać płukanie przeznaczonym do tego celu detergentem. Albo jeśli producent na to nie zezwala lub chcemy oczyścić podzespół w sposób całkowicie bezpieczny bez stosowania agresywnych środków, można zastosować olej Ravenol i wymienić go jeśli okaże się mocno zanieczyszczony i/lub pojawi się pogorszenie pracy podzespołu spowodowane jego zanieczyszczeniem.

Zazwyczaj już po pierwszej wymianie oleju wszystko wraca do normy. Większej ilości wymian wymagają czasem podzespoły bardzo zanieczyszczone lub małe z niewielką ilością oleju, nieposiadające pompy oleju czy filtra, często wyposażone w sprzęgła wielopłytkowe, na przykład sprzęgła Haldex. W ich przypadku, jeśli problemy pojawią się po zalaniu świeżego oleju, sugerowane jest ich rozebranie i oczyszczanie oraz wymiana uszczelnień.

Jak widać nieprawidłowa praca podzespołu po zalaniu świeżego oleju wcale nie musi być spowodowana złą jakością tegoż oleju. Czasem wręcz przeciwnie - wynika z jego doskonałych właściwości skonfrontowanych z zaniedbanym podzespołem.

KONTAKT PRASOWY
Ewelina Wołoszyn
e.woloszyn@ravenol.pl
Tel. 577-768-800