Technologia CleanSynto w olejach silnikowych marki Ravenol

Technologia CleanSynto w olejach silnikowych marki Ravenol

Sprawdź produkty w technologii CleanSynto - https://www.ravenol.pl/69-oleje-silnikowe-cleansynto



Nowoczesne konstrukcje silników współczesnych samochodów wymusiły kolosalne zmiany w technologiach 
produkcji olejów. Mechanicy zdobywający swe szlify wiele lat temu mogli uważać, że rola olejów silnikowych ogranicza się do smarowania i chłodzenia silnika. Tymczasem współcześnie muszą one sprostać niezwykłym, często rozbieżnym wymaganiom. Nowoczesny olej silnikowy to wyjątkowo skomplikowana mieszanina baz olejowych oraz specjalnie do nich dobranych nowoczesnych dodatków o niezwykle starannie wyważonych proporcjach, ponieważ każdy dodatek poprawiając zadany dla siebie parametr często automatycznie wpływa na pogorszenie pozostałych parametrów oleju i ich użycie wymaga zbalansowania. 

Najlepszą, stosunkowo łatwą i miarodajną metodą sprawdzenia jakości stosowanego oleju jest ocena czystości sprawnego silnika. Wynika to z faktu, że każde niedociągnięcie w kompozycji oleju uwidoczni się w postaci nadmiernej ilości osadów w silniku, takich jak laki, szlamyosady, nagary czy opiłki. Oleje Ravenol z Technologią CleanSynto® mają za zadanie utrzymanie silnika w czystości i doskonałej kondycji w ciągu całego okresu użytkowania silnika, oczywiście z zachowaniem wymian oleju w interwałach zalecanych przez producenta. Oleje Ravenol są komponowane z doskonale ze sobą zbilansowanych, wysokiej jakości komponentów. Doskonała ochrona elementów silnika oraz trwałość związana ze zdolnością do utrzymania żądanych parametrów w trakcie eksploatacji pojazdu to znak firmowy olejów Ravenol. 

Dla potwierdzenia wysokiej właściwości olejów silnikowych w technologii CleanSynto®karty produktów RAVENOL często zawierają większą ilość precyzyjnie podanych parametrów w tabelach właściwości fizykochemicznych niż produkty konkurencji. Daje to zdecydowanie pełniejszy obraz początkowych właściwości oleju.  

Poniżej kilka przykładów istotnych parametrów oleju silnikowego: 

- lepkość strukturalna - CCS - obrazuje opory rozruchu w niskich temperaturach, * 

pompowalność niskotemperaturowa MRV - określa z jakimi oporami (jak szybko) olej może przepływać przez kanały olejowe w silniku po rozruchu w niskiej temperaturze, * 

- test na odparowanie Noack - podaje % oleju jaki może ulec odparowaniu w czasie pracy. Dla API SL/SM/SN parametr wynosi <15%. Im wartość niższa, tym mniejsza zawartość baz mineralnych w oleju, 

- zawartość popiołów (w większości siarczanowych) – parametr istotny dla silników z filtrami cząstek stałych DPF / GPF, 

- lepkość wysokotemperaturowa HTHS przy 150 °C – niższa lepkość umożliwia mniejsze zużycie paliwa, podniesiona lepkość zapewnia lepszą ochronę przed tarciem półsuchym a więc zużyciem; Klasyfikacja SAE J300 określa minimalną lepkość HTHS dla każdej klasy lepkości.  

- wskaźnik lepkości VI – parametr bezwymiarowy określający stabilność lepkości podczas zmian temperatury; im wyższy wskaźnik tym lepkość stabilniejsza, 

- TBN (zasadowa liczba całkowita) - tzw. rezerwa alkaliczna, mająca na celu neutralizację mocnych kwasów nieorganicznych powstających w czasie pracy silnika. 

*aby parametr był reprezentatywny musi bezwzględnie zawierać temperaturę w jakiej wykonano testy. 

Należy uświadomić sobie, że różnej jakości oleje, nawet o podobnych parametrach, po zalaniu do silnika na początku pracują podobnie.  Jednak zasadnicza różnica uwidoczni się z upływem czasu (niekiedy zadziwiająco krótkiego) gdy właściwości słabiej skonstruowanego oleju zaczną szybciej ulegać zmianom. Pogorszenie kultury pracy silnika, dymienie, spadek osiągów, (początkowe) rozrzedzenie oleju to tylko niektóre z widocznych, choć często pomijanych przez użytkowników samochodów objawów degradacji oleju. Dlatego produkty silnikowe marki RAVENOL wykonane w technologii CleanSynto® gwarantują bezkompromisowe spełnienie norm i zaleceń dla poszczególnych produktów także w zakresie ich trwałości, przewyższając wymagania producentówOdpowiednio dobrane i właściwie używane oleje silnikowe marki RAVENOL wykonane w technologii CleanSynto® gwarantują zachowanie zalecanych parametrów, a więc automatycznie skuteczną ochronę silnika w całym okresie użytkowania oleju. 

KONTAKT PRASOWY
Ewelina Wołoszyn
e.woloszyn@ravenol.pl
Tel. 577-768-800