KONFRONTACJA OLEJU RAVENOL AWD-H FLUID Z OLEJEM OE DO SPRZĘGŁA HALDEX

KONFRONTACJA OLEJU RAVENOL AWD-H FLUID Z OLEJEM OE DO SPRZĘGŁA HALDEX

Sprzęgło Haldex to podzespół umożliwiający załączenie w aucie napędu na cztery koła poprzez przeniesienie momentu obrotowego na drugą oś pojazdu. Stosowane jest w różnych modelach aut z napędem na obie osie, m.in. w pojazdach grupy Volkswagen AG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda). Komfort użytkowania samochodu ze sprzęgłem Haldex w dużej mierze zależy od wiedzy o prawidłowym użytkowaniu oleju i stosowanisię do wymogów producenta. Wychodząc naprzeciw pojawiającym się ze strony kierowców zapytaniom, firma Ravenol, producent olejów, przygotowała porównanie środka smarnego, biorąc za przykład oleje do sprzęgła Haldex. 

Zasada działania. 

W normalnych warunkach około 95% mocy jest przekazywane na oś pędną.  

Napęd na cztery koła zaczyna być realizowany w przypadku uślizgu kół osi pędnej, gdy, po elektronicznym dopięciu sprzęgła Haldex, moc w stosunku 50/50 zostaje przekazana na koła drugiej osi. Podnosi to znacznie przyczepność pojazdu, a co za tym idzie – poprawia się jego stabilność oraz bezpieczeństwo prowadzenia. Dalej zaprezentujemy właściwości fizykochemiczne dwóch olejów spełniających wymagania producenta sprzęgła Haldex.  

 

Jaka jest różnica między olejami tych samych klas lepkości i o tych samych specyfikacjach różnych producentów?  

Aby pokazać, jak mogą się różnić oleje pomimo tych samych dopuszczeń i lepkości, RAVENOL poddaje analizie i porównuje ze sobą różne produkty w najlepszych certyfikowanych laboratoriach.  

Właściwości olejów są badane przy użyciu nowoczesnych metod testowych, a porównanie daje użytkownikowi możliwość poznania różnic między dwoma podobnymi produktami o tym samym zastosowaniu.

 

Oznaczenia: 

Lepkość Brookfielda w -40°C zgodnie z ASTM D 2983. Im niższa lepkość dynamiczna, tym lepiej – olej dociera wszędzie szybciej a sprzęgło mniej się zużywa przy rozruchu w niskiej temperaturze. Lepkość dynamiczna w -40°C oleju Ravenol AWD-H Fluid jest o 270,63% niższa niż oleju oryginalnego VW G060175A2. 

 

Temperatura płynięcia zgodnie z DIN ISO 3016. Ravenol AWD-H Fluid ma o 33,33% niższą temperaturę płynięcia niż oryginalny olej VW G060175A2, co podnosi sprawność i zmniejsza opory pracy sprzęgła przy uruchomieniu w niskich temperaturach. 

 

VKA AW 40KG 1H zgodnie z DIN EN ISO 20623:2018-04. Test przy obciążeniu 40 kg, czas testu: jedna godzina. Test przeprowadza się na aparacie czterokulowym – im mniejsza średnica skazy na kulce, tym lepiej. Ravenol AWD-H Fluid zapobiega zużyciu o 27,5% lepiej niż oryginalny olej VW G060175A2. 

 

VKA EP Weld-Load według DIN EN ISO 20623:2018-04. Test na aparacie czterokulowym na obciążenie zespawania. Im wyższy wynik testu, tym lepiej. Ravenol AWD-H Fluid pozwala na większe o 10% obciążenie pracujących elementów w porównaniu z oryginalnym olejem VW G060175A2. 

 

Stabilność ścinania KRL - utrata lepkości zgodnie z DIN 51350-6. Test ścinania w łożysku stożkowym, czas badania20 godzin. Olej Ravenol AWD-H Fluid wykazuje 4,7-krotnie wyższą odporność na utratę lepkości niż oryginalny olej VW G060175A2. 

 

Test pienienia oleju – im mniej piany ty lepiej. Piana powstaje, gdy pęcherzyki gazu z oleju unoszą się na powierzchnię i nie pękają. Może to być spowodowane wysokim napięciem powierzchniowym. Nadmiar piany może dotrzeć do obszarów o dużym obciążeniu i utrudniać tworzenie hydrodynamicznego filmu smarnego. Piana powierzchniowa może powodować wyciekanie, jeśli pęcznieje przez uszczelki i otwory wentylacyjne. W odróżnieniu od oryginalnego oleju VW G060175A2, Ravenol AWD-H Fluid wykazał zupełny brak tworzenia się piany we wszystkich sekwencjach badania. 

 


Test korozji miedzi – wpływ oleju na korozję miedzi (w stopach zawierających miedź) według ASTM D130: 2012, czas badania: 3 godziny w temperaturze 150oC. Ravenol AWD-H Fluid uzyskał najlepszy wynik w klasie 1A, oryginalny olej VW G060175A2 miał wynik najsłabszy - klasa 4C.  
Przeczytaj także:

"Problemy ze sprzegłem haldex":
https://www.ravenol.pl/aktualnosci/post/120_problemy-ze-sprzeglem-haldex?page_type=post

KONTAKT PRASOWY
Ewelina Wołoszyn
e.woloszyn@ravenol.pl
Tel. 577-768-800